Usmeni deo ispita

Rezultati pismenog dela ispita su u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna  2018. godine,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u sredu  03.04. 2019. u 10h.