KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u ponedeljak,  20.05.2019. u 19:15h.

 Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na spisak istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG 301, do petka, 17.05. do 12:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Materijal sa predavanja (I - VII predavanje) i

Knjiga "Osnovi teorije i tehnologije betona" - Mihailo Muravljov (oblasti: Uvodna razmatranja, Svojstva svežeg betona, Struktura očvrslog betona, Fizičko-mehanička svojstva betona, Reološka svojstva očvrslog betona).

Za sva predavanja pogledati poslednju verziju koja je postavljena na sajtu Departmana (predavanja za školsku 2018/19 godinu).

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE koji su predmet  slušali 2017-18

Studenti,  koj su predmet slušali 2017/18, koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati u spisak istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG 301, do petka, 17.05. do 12:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 04.04.2019.                                      Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin