Rezultati pismenog dela ispita održanog 02.06.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku polažu usmeni deo ispita u ponedeljak  10.06.2019. u 08h.