Rezultati pismenog ispita održanog 23.11.2019.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2019 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

utorak,  26.11.2019. u 12h

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019 godini i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 23.11.2019.                                     Predmetni nastavnici