Rezultati ispita 21.12.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019 godine,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

petak,  27.12.2019. u 10h

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima od juna 2019 godine

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 23.12.2019.                                     Predmetni nastavnici