Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.03.2020.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.03.2020. godine

GENERACIJA 2019

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 181/2019

Miljana

Parlić

0

 

GENERACIJA 2015

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 124/2015

Ilija

Radulović

50

2.

GR 23/2015

Milan

Tufegdžić

23

3.

GR 93/2015

Ivan

Brnjoš

22

 

 

Zbog proglašenja vanrednog stanja i prekida nastave i ostalih aktivnosti na FTN, usmeni deo ispita se odlaže na neodređeno vreme.

 Mole se studenti da redovno prate sajt Deparmana. Sve informacije u vezi polaganja ispita će biti blagovremeno postavljene,a u skladu sa odlukama rukovodstva fakulteta.

 

U Novom Sadu, 17.03.2020.                                     Predmetni nastavnici