Rezultati pismenog dela ispita 08.06.2020.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u APRILSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u aprilskom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Ponedeljak,  15.06.2020. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

7

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

i LG005 (7 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 09.06.2020.                                     Predmetni nastavnici