Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.07.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u JULSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u julskom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

ČETVRTAK,  30.07.2020. u 10:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

16 studenata

koji su pismeni položili u prethodnim rokovima, zaključno sa APRILSIKIM

rokom 2020

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (8 studenata) i

LG005 (8 studenata)

 

PETAK,  31.07.2020. u 8:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

7 studenata

 Studenti koji su pismeni deo ispita položili u JUNSKOM roku 2020. i studenti koji su pismeni ispit položili u ovom roku

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (3 studenata) i

LG005 (4 studenata)

 

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 24.07.2020.                                            Predmetni nastavnici