Rezultati pismenog ispita održanog 07.10.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom ispitnom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

UTORAK, 13.10.2020. u 08:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG 005 (7 studenata)

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.