Teorija betonskih konstrukcija 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.11.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.10.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.10.2020.

Rezultate možete preuzeti  u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 16.09.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 02.09.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.