Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 28.08.2018.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.06.2018.

Rezultate možete pogledati u download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.06.2018.

Rezultate možete pogledati u download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.06.2018.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 11.04.2018.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.