Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 25.03.2018.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita Februarski rok - termin 1

Rezultati ispita se mogu preuzeti u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.12.2017.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.11.2017.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.10.2017.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.