Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.08.2017.