Prijava za KOLOKVIJUM 1 iz TPN

Molimo studente koji planiraju da izađu na kolokvijum I iz TPN da se prijave na link ispod.

LINK za prijavu kolkvijuma I iz TPN: KOLOKVIJUM I

Da bi mogli da zakažemo termin za kolokvijum I, moramo znati tačan broj studenata zbog organizacije održavanja kolokvijuma.

Planirano je da termin kolokvijuma I bude posle 1. juna.

Stari studenti (koji su odslušali nastavu iz TPN prethodnih godina) su obavezni da se prijave polaganje kolokvijuma i preko studentske službe!
Srdačan pozdrav,

Aleksandra Radujković i Dragan Manojlović