Noseće konstrukcije 2 (NK 3 za studente pre 2016/2017)

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.03.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.02.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.01.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala. 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.12.2019.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.11.2019.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.