Noseće konstrukcije 2 (NK 3 za studente pre 2016/2017)

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.11.2017.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.10.2017.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.10.2017.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.10.2017.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.09.2017.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.