Noseće konstrukcije 2 (NK 3 za studente pre 2016/2017)

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.06.2016.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.05.2016.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 01.04.2016.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala. 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.03.2016.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.02.2016.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.