Upravljanje projektima i građenjem 1

Obaveštenje o polaganju ispita

U okviru Oktobarskog produženog roka polaganje pismenog i usmenog dela ispita Upravljanje projektima i građenjem 1 će biti organizovano u istom terminu!

Ass. Dragana Bibić

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.09.2018.

Pajović Filip 60b (II kol),

Sailović Anđela 68b (I kol),

Kristina Marinković 70b (II kol),

Peković Nemanja 75b (Ispit),

Zrnić Jovana 84b (Ispit),

Sudar Dunja 85b (Ispit),

Badrljica Vladimir 90b (I kol),

Bogičević Jovana 92b (Ispit),

Grujić Tamara 95b (Ispit),

Nikolić Sena 95b (Ispod),

Vitić Dragana 99b (Ispit),

Jović Nemanja 100b (II kol).

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 18.9. u 11h u LG105!

Konačne ocene ispita - septembar 1 2018.

Bošković Jovana 74 (8),

Šćepanović Teodor 73 (8),

Savić Marija 56 (6),

Nikolić Sena NP (nije položila usmeni deo)!

 

Upis ocena će biti u ponedeljak 10.9. u 13h u LG303!

Rezultati pismenog dela ispita -- septembar 1

1. Nikolić Sena - pismeni - NP
2. Filip Pajović - I kolokvijum - 80b
3. Dajana Đukić - I kolokvijum - 65b
4. Ivana Pjević - ispit - 60b
5. Peković Nemanja - ispit - NP
6. Anđela Sailović - II kolokvijum - NP
7. Jovana Zrnić - II kolokvijum - NP
8. Milošević Dragana - I kolokvijum - NP 

Obaveštenje o održavanju usmenog dela ispita u prvom septembarskom roku

Usmeni deo ispita na predmetu Upravljanje projektima i građenjem 1 će se održati u istom terminu kada i pismeni deo ispita 31.8.2018. godine.