Upravljanje projektima i građenjem 1

Konačne ocene ispita - jul 2019.

Turnjanin Miloš 58 (6),

Bilafer Tijana 61 (7),

Stamenković Nikoleta 74 (8),

Čabrilo Tijana 62 (7),

Božić Milana 61 (7),

Rogan Miloš 53 (6),

Blagojević Svetlana 71 (8),

Majstorović Marijana 63 (7),

Janković Jovana 77 (8),

Albijanić Teodora 65 (7),

Jančić Obrad 71 (8), Nije prijavio ispit

Divić Vanja 75 (8),

Pešić Višnja 71 (8),

Milutinović Tamara 91 (10).

 

Upis ocena će biti u pondeljak 15.7. u 12h u LG303!

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 06.07.2019.

Emeše B. Varga 95b (II kol),

Milutinović Tamara 85b (II kol),

Đokanović Anđela 85b (II kol),

Stamenković Nikoleta 80b (II kol),

Janković Jovana 78b (Ispit),

Pešić Višnja 75b (Ispit),

Beatović Ivana 75b (Ispit),

Albijanić Teodora 68b (Ispit),

Blagojević Svetlana 63b (Ispit),

Majstorović Marijana 60b (Ispit),

Čabrilo Tijana 56b (Ispit),

Božić Milana 53b (Ispit),

Turnjanin MIloš 51b (Ispit),

Sarić Miljana 51b (Ispit),

Rogan Miloš 51b (Ispit).

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita.

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 10.7. u 12h u LG107!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 20.06.2019.

Bilafer Tijana 64b (Ispit),

Vujović Jelena 75b (I kol),

Subić Aseneta 85b (II kol),

Likić Ivana 90b (II kol),

Nedić Nikola 90b (II kol),

Aničić Sanja 93b (Ispit), 

Đurašinović Radmila 93b (Ispit),

Sejdija Renata 95b (II kol),

Mijatović Miodrag 98b (II kol),

Mutavdžić Aleksandar 98b (II kol),

Uzelac Bojana 98b (II kol),

Miočinović Sanja 100b (II kol).

 

Predlog ocena za studente koji su oslobođeni usmenog dela ispita:

Aničić Sanja 88 (9),

Čičonovska Irena 95 (10),

Čolaku Fatljind 91 (10),

Dobroš Tatjana 98 (10),

Gruban Milica 84 (9),

Guslov Jovana 85 (9),

Knežević Kristijan 87 (9),

Milanković Jasmina 97 (10),

Miočinović Sanja 97 (10),

Nikolić Teodora 92 (10),

Priljeva Sofija 95 (10),

Tintor Sara 96 (10),

Matić Vesna 100 (10).

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita!

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 24.6. u 12h u LG001! 

Studenti koji su zadovoljni ocenom i koji su položili ispit treba da dođu na upis ocene u 13:30 u LG001!

Rezultati drugog kolokvijuma

Matić Vesna 100,

Dobraš Tatjana 100,

Lugonja Ana 100,

Milanković Jasmina 100,

Tintor Tea 100,

Spasojević Milica 100,

Martić Ksenija 100,

Priljeva Sofija 100,

Tintor Sara 100,

Mitrović Velibor 100,

Đurić Aleksandra 95,

Božić Branka 95,

Jakšić lana 90,

Vujović Jelena 90,

Čičonovska Irena 90,

Guslov Jovana 90,

Gruban Milica 85,

Nikolić Teodora 85,

Jančić Obrad 85,

Čolaku Fatljind 85,

Knežević Kristijan 80,

Grgurević Gavrilo 80,

Đokanović Anela 75,

Divić Vanja 75,

Košanin Nenad 70,

Škuletić Jovana 60,

Mijatović Miodrag 51,

Živanović Miona 51,

Matković Marko NP,

Albijanić teodora NP,

Mutavdžić Aleksandar NP,

Uzelac Bojana NP,

Sejdija Renata NP,

Pavlović Dragana NP,

Džanović Anela NP.

Rezultati prvog kolokvijuma 2019

Matić Vesna 100,

Tintor Tea 100,

Dobraš Tatjana 96,

Košanin Nenad 95,

Mijatović Miodrag 95,

Nikolić Teodora 92,

Čičonovska Irena 90,

Tintor Sara 90,

Spasojević Milica 89,

Guslov Jeovana 87,

Lugonja Ana 86,

Milanković Jasmina 86,

Čolaku Fatljind 86,

Đokanović Anela 86,

Miočinović Sanja 86,

Martić Ksenija 84,

Knežević Kristijan 82,

Milutinović Tamara 82,

Priljeva Sofija 82,

Emeše B. Varga 81,

Đurić Aleksandra 77,

Mitrović Velibor 74,

Likić Ivana 73,

Subić Aseneta 73,

Jakšić Lana 72,

Matković Marko 70,

Mutavdžić Aleksandar 68,

Sejdija Renata 68,

Škuletić Jovana 66,

Stamenković Nikoleta 64,

Gruban Milica 64,

Živanović Miona 63,

Jančić Obrad 54,

Divić Vanja 54,

Nedić Nikola 51,

Albijanić Teodora 51,

Uzelac Bojana 51,

Pavlović Dragana NP,

Vujović Jelena NP,

Milinković Radovan NP,

Grgurović Gavrilo NP,

Jerković Nikola NP,

Tomin Milana NP,

Džanović Anela NP.