Upravljanje projektima i građenjem 1

Konačne ocene ispita - septembar/okrobar 2019.

Čajović Jovan 61 (7),

Jerković Nikola 65 (7),

Krtinić Milenko 68 (7),

Božić Branka 91 (10).

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.09.2019.

Tomin Milana 86b (Ispit),

Krtinić MIlenko 71b (Ispit),

Jerković Nikola 62b (Ispit),

Čajović Jovan 51b (Ispit),

Gajić Marija 51b (Ispit),

Pavlović Dragana 51b (Ispit).

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 16.9. u 12h u LG105!

Konačne ocene ispita - septembar 2019.

Đurašinović Radmila 88 (9),

Emeše B. Varga 84 (9),

Babić Jelena 78 (8),

Đokanović Anela 84 (9),

Beatović Ivana 79 (8); Nije prijavila.

 

Upis ocena će biti danas (utorak) u 13h u LG303!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.08.2019.

Božić Branka 87b (I kol),

Galić Milan 82b (Ispit),

Babić Jelena 70b (Ispit),

Rajić Jovana 52b (Ispit).

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita.

Usmeni deo ispita će se održatu u utorak 3.9. u 10h u LG107!

Konačne ocene ispita - jul 2019.

Turnjanin Miloš 58 (6),

Bilafer Tijana 61 (7),

Stamenković Nikoleta 74 (8),

Čabrilo Tijana 62 (7),

Božić Milana 61 (7),

Rogan Miloš 53 (6),

Blagojević Svetlana 71 (8),

Majstorović Marijana 63 (7),

Janković Jovana 77 (8),

Albijanić Teodora 65 (7),

Jančić Obrad 71 (8), Nije prijavio ispit

Divić Vanja 75 (8),

Pešić Višnja 71 (8),

Milutinović Tamara 91 (10).

 

Upis ocena će biti u pondeljak 15.7. u 12h u LG303!