Upravljanje projektima i građenjem 1

Rezultati II kolokvijuma

Lončarević Nemanja 55b,

Stupar Nevena 95b,

Ivković Milica 100b,

Dimitrić Anica 95b,

Davidović Aleksandar 100b,

Bulatović Damjan 65b,

Stevanović Dragana 80b,

Popić Tamara 70b,

Kostić Sonja 100b,

Vujić Stefan 100b,

Vojnić Zelić Jasmina 100b,

Milutinović Miroslava 100b,

Lukić Luka 100b,

Cvetić Jovana 100b,

Savić Kristina 90b,

Loncović Jelena 100b,

Radičanin Milica 90b,

Goranović Mia 95b,

Bajić Tamara 100b,

Davidović Marijana 95b,

Jovanović Mladenka 55b,

Živković Anica NP.

Rezultati I kolokvijum

Rašković Stefan 75b,

Radičanin Milica 80b,

Dekić Goran 90b,

Bulatović Damjan 85b,

Pavlović Bojana 95b,

Vojnić Jasmina 90b,

Dimitrić Anica 75b,

Ivanišević Tanja 75b,

Davidović Marijana 95b,

Novaković Nela 75b,

Nikolić Stefan 55b,

Loncović Jelena 80b,

Lončarević Nemanja 70b,

Lukić Luka 85b,

Ilić Marko 80b,

Cvetić Jovana 55b,

Popić Tamara 75b,

Goranović Mia 75b,

Ivković Milica 95b,

Kesić Dušanka 55b,

Sučević Iva 55b,

Davidović Aleksandar 100b,

Vujić Stefan 95b,

Jović Stojan 95b,

Milutinović Miroslava 55b,

Jovanović Maldenka 60b,

Ristić Nemanja 75b,

Savić Kristina 85b,

Stupar Nevena 80b,

Stevanović Dragana 55b,

Marjanović Sanja NP,

Lakić Jelenko NP,

Živković Anica NP,

Bajić Tamara 75.

 

Termin II kolokvijuma

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima i građenjem 1 će se održati u petak 10.06. u 20:00h u učionici 203!

Studenti su u obavezi da ponesu papire na kojima će raditi zadatke!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.5.2016.

Labat Martin 55b (Ispit),

Stojanov Jovana 55b (Ispit).

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita.

 

Usmeni deo ispita će se održai u petak 20.5. u 13:30h u LG106!

I kolokvijum

Prvi kolokvijum iz Upravljanja projektima i građenjem 1 će se održati u petak 13.5. u 19h u amfiteatrima A2 i A4.

Studenti su u obavezi da ponesu papire na kojima će raditi zadatke!