Konačne ocene ispita - novembarski apsolventski rok 2017.

Konačne ocene ispita
 
1. Omoran Kristina 80 (8),
2. Arsenijević Marija 85 (9),
3. Grbić Marijana 76 (8).
 
Ostali studenti nisu položili usmeni deo ispita.
 
 
Upis ocena će biti danas u 12h (LG303).