Konačne ocene ispita - decembarski apsolventski rok 2017.

Lončar Slađan 95 (10),

Stanisavljević Uroš 85 (9),

Stjepanović Aleksandar 61 (6),

Katić Teodora 59 (6).