Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.04.2018.

Živančev Stefan 100b (Ispit),

Tešović Nevena 95b (Ispit),

Drinić Jelena 75b (Ispit),

Racković Aleksandar NP,

Stefanović Zora NP.

 

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 24.4. u 8:30h u LG002!