Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.05.2018.

Niko od studenata nije položio pismeni deo ispita.

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 30.5. u 10h u LG303!