Konačne ocene ispita maj 2018.

Tešović Nevena 82 (9),

Todorović Jelena NP,

Krstić Anđela NP.