Rezultati II kolokvijuma održanog 4.6.2018.

Rezultati II kolokvijuma:

Marić Smiljana NP,

Pavlić Katarina 51b,

Obradović Miloš 80b,

Ostojić Dajana 90b,

Rakin Milena 90b,

Ninković Milica 90b,

Rakočević Milica 95b,

Blagojević Milica 95b,

Kužet Jovana 95b,

Odalović Aleksandra 98b,

Pavićević Radiša 100b.

Konačne ocene za studente koji su oslobođeni usmenog ispita i položili su oba kolokvijuma:

Ninković Milica 88b (9),

Obradović Miloš 83b (9),

Ostojić Dajana 89b (9),

Pavićević Radiša 97b (10),

Rakočević Milica 85b (9),

Strajin Stefan 91b (10).