Obaveštenje o održavanju usmenog dela ispita u prvom septembarskom roku

Usmeni deo ispita na predmetu Upravljanje projektima i građenjem 1 će se održati u istom terminu kada i pismeni deo ispita 31.8.2018. godine.