Rezultati pismenog dela ispita -- septembar 1

1. Nikolić Sena - pismeni - NP
2. Filip Pajović - I kolokvijum - 80b
3. Dajana Đukić - I kolokvijum - 65b
4. Ivana Pjević - ispit - 60b
5. Peković Nemanja - ispit - NP
6. Anđela Sailović - II kolokvijum - NP
7. Jovana Zrnić - II kolokvijum - NP
8. Milošević Dragana - I kolokvijum - NP