Obaveštenje o polaganju ispita

U okviru Oktobarskog produženog roka polaganje pismenog i usmenog dela ispita Upravljanje projektima i građenjem 1 će biti organizovano u istom terminu!

Ass. Dragana Bibić