Konačne ocene ispita - Oktobar 1

Studenti koji su danas polagali usmeni deo:

Pajović Filip 72b (8),

Vulić Mirjana 53b (6), grafički radovi I 80b, II 51b.

Ostojić Ivan 51b (6).

Ostali studenti nisu položili usmeni deo ispita!

Studenti koji su oslobođeni usmenog dela ispita:

Sailović Anđela 83b (9),

Šaša Dragana 88b (9).

Upis ocena će biti danas u 13h u LG105!