Konačne ocene ispita - Oktobar II 2018.

Milošević Dragana 51 (6),

Mirković Jelena 62 (7).