Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.11.2018.

Drinić Jelena 70b (Ispit),

Dragaš Jovan NP,

Vukalović Andrej NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u petak 23.11. u 12h u LG303!