Rezultati pismenog dela ispita 12.02.2019.

Turnjanin Miloš NP,

Ostojić Natalija NP,

Popović Nikola NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 14.2. u 10h u LG105!