Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.03.2019.

Šijačić katarina 90b (II kol),

Popović Nikola 75b (Ispit),

Penc Lara 75b (II kol),

Jovićić Jovana 51b (Ispit),

Kljajić Tanja 51b (Ispit),

Petrović Teodora NP,

Petrović Kristina NP,

Turnjanin Miloš NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u petak 22.3. u 12h u LG106!