Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.05.2019.

Miličić Teodora 65b (Ispit),

Blagojević Svetlana NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 30.6. u 11h u LG106!