Rezultati prvog kolokvijuma 2019

Matić Vesna 100,

Tintor Tea 100,

Dobraš Tatjana 96,

Košanin Nenad 95,

Mijatović Miodrag 95,

Nikolić Teodora 92,

Čičonovska Irena 90,

Tintor Sara 90,

Spasojević Milica 89,

Guslov Jeovana 87,

Lugonja Ana 86,

Milanković Jasmina 86,

Čolaku Fatljind 86,

Đokanović Anela 86,

Miočinović Sanja 86,

Martić Ksenija 84,

Knežević Kristijan 82,

Milutinović Tamara 82,

Priljeva Sofija 82,

Emeše B. Varga 81,

Đurić Aleksandra 77,

Mitrović Velibor 74,

Likić Ivana 73,

Subić Aseneta 73,

Jakšić Lana 72,

Matković Marko 70,

Mutavdžić Aleksandar 68,

Sejdija Renata 68,

Škuletić Jovana 66,

Stamenković Nikoleta 64,

Gruban Milica 64,

Živanović Miona 63,

Jančić Obrad 54,

Divić Vanja 54,

Nedić Nikola 51,

Albijanić Teodora 51,

Uzelac Bojana 51,

Pavlović Dragana NP,

Vujović Jelena NP,

Milinković Radovan NP,

Grgurović Gavrilo NP,

Jerković Nikola NP,

Tomin Milana NP,

Džanović Anela NP.