Rezultati drugog kolokvijuma

Matić Vesna 100,

Dobraš Tatjana 100,

Lugonja Ana 100,

Milanković Jasmina 100,

Tintor Tea 100,

Spasojević Milica 100,

Martić Ksenija 100,

Priljeva Sofija 100,

Tintor Sara 100,

Mitrović Velibor 100,

Đurić Aleksandra 95,

Božić Branka 95,

Jakšić lana 90,

Vujović Jelena 90,

Čičonovska Irena 90,

Guslov Jovana 90,

Gruban Milica 85,

Nikolić Teodora 85,

Jančić Obrad 85,

Čolaku Fatljind 85,

Knežević Kristijan 80,

Grgurević Gavrilo 80,

Đokanović Anela 75,

Divić Vanja 75,

Košanin Nenad 70,

Škuletić Jovana 60,

Mijatović Miodrag 51,

Živanović Miona 51,

Matković Marko NP,

Albijanić teodora NP,

Mutavdžić Aleksandar NP,

Uzelac Bojana NP,

Sejdija Renata NP,

Pavlović Dragana NP,

Džanović Anela NP.