Rezultati pismenog dela ispita održanog 20.06.2019.

Bilafer Tijana 64b (Ispit),

Vujović Jelena 75b (I kol),

Subić Aseneta 85b (II kol),

Likić Ivana 90b (II kol),

Nedić Nikola 90b (II kol),

Aničić Sanja 93b (Ispit), 

Đurašinović Radmila 93b (Ispit),

Sejdija Renata 95b (II kol),

Mijatović Miodrag 98b (II kol),

Mutavdžić Aleksandar 98b (II kol),

Uzelac Bojana 98b (II kol),

Miočinović Sanja 100b (II kol).

 

Predlog ocena za studente koji su oslobođeni usmenog dela ispita:

Aničić Sanja 88 (9),

Čičonovska Irena 95 (10),

Čolaku Fatljind 91 (10),

Dobroš Tatjana 98 (10),

Gruban Milica 84 (9),

Guslov Jovana 85 (9),

Knežević Kristijan 87 (9),

Milanković Jasmina 97 (10),

Miočinović Sanja 97 (10),

Nikolić Teodora 92 (10),

Priljeva Sofija 95 (10),

Tintor Sara 96 (10),

Matić Vesna 100 (10).

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita!

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 24.6. u 12h u LG001! 

Studenti koji su zadovoljni ocenom i koji su položili ispit treba da dođu na upis ocene u 13:30 u LG001!