Konačne ocene ispita - jul 2019.

Turnjanin Miloš 58 (6),

Bilafer Tijana 61 (7),

Stamenković Nikoleta 74 (8),

Čabrilo Tijana 62 (7),

Božić Milana 61 (7),

Rogan Miloš 53 (6),

Blagojević Svetlana 71 (8),

Majstorović Marijana 63 (7),

Janković Jovana 77 (8),

Albijanić Teodora 65 (7),

Jančić Obrad 71 (8), Nije prijavio ispit

Divić Vanja 75 (8),

Pešić Višnja 71 (8),

Milutinović Tamara 91 (10).

 

Upis ocena će biti u pondeljak 15.7. u 12h u LG303!