Konačne ocene ispita - septembar 2019.

Đurašinović Radmila 88 (9),

Emeše B. Varga 84 (9),

Babić Jelena 78 (8),

Đokanović Anela 84 (9),

Beatović Ivana 79 (8); Nije prijavila.

 

Upis ocena će biti danas (utorak) u 13h u LG303!