Konačne ocene ispita - Oktobarski produženi rok I 2019.

Esapović Marija 71 (8),

Trivunović Kristina 61 (7),

Nikolić Višnja NP.