Konačne ocene ispita - decembar 2019.

Čalošević Nevena 69 (7),

Galić Milan 69 (7),

Blažić Milica 66 (7).