Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.02.2020.

Teodora Tuvić 90b (I kol),

Avramović Bojana 90b (I kol),

Cvijović Hristina NP,

Mitov Bojan NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 11.2. u 12h u LG105!