Rezultati pismenog dela ispita održanog 28.08.2020.

Jocev Anja 100b (II kol),

Nađ Otilija 95b (II kol),

Rađenović Nikola 70b (I kol),

Vujačić Jovana 65b (Ispit),

Bučevac Magdalena 51b (Ispit),

Grozdanić Luna NP,

Todorović Đorđe NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u nedelju 30.8. u 10h u LG105!

Predlog konačnih ocena za studente koji su položili usmeni deo ispita preko testova će biti objavljen nakon usmenog dela ispita sa rezultatima onih koji polažu!

Termin upisa ocena će biti naknadno objavljen.