Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.09.2020.

Jović Stefan 98b (Ispit),

Mitov Bojan 73b (I kol),

Đonaj Nikola 69b (Ispit),

Šobić Radenko 68b (I kol),

Garovnikov Katarina 62b (I kol),

Krsmanović Jelena 59b (Ispit),

 

Ostali studenti nisu položili pismeni deo ispita!

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 16.9. u LG105. Satnica će biti naknadno objavljena!

Predlog ocena, za studente koji su položili usmeni deo preko testova, će biti objavljen nakon usmenog dela ispita sa ostalim rezultatima.