Konačne ocene - oktobar 2020.

Sarić Miljana 53 (6),

Božić Borijana 77 (8),

Nestorović Magdalena 82 (9).

 

Ostali studenti nisu položili usmeni deo ispita!