Rezultati kolokvijuma iz UPG1

Miličković Andrea    51.0

Maletić Jelena        90.0

Inđić Božidar         80.0

Mihajlović Tamara  75.0

Ćuskić Katarina     70.0

Džarić Ana           100.0

Šlegl Sandra        100.0

Berat Jovana       100.0

Dišić Milica          100.0

Bjelica Katarina    75.0

Petrović Marija     90.0

Ćetković Vojislav  51.0

Gluščević Aleksandra    70.0

Kovačević Stefan   51.0

Šicar Tamara       85.0

Popović Vito        51.0

Nikolić Miona       70.0

 

 

Ostali studenti nisu položili kolokvijum. Pregled radova biće održan u sredu u 11h, LG 107.