Upravljanje projektima i građenjem 2

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2019.

Kosorić Sanja 95b (II kol),

Šarenkapić Fatma 51b (Ispit), Konačna ocena 77 (8),

Kesić Dušanka NP,

Pašić Miloš NP,

Pajić Mladen NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 7.2. u 12h u LG107!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.1.2019.

Ostojić Dajana 98b (I kol),

Ramusović Amir 90b (Ispit),

Ninković Milica 90b (II kol),

Hodžić Vahida 85b (I kol),

Čaušević Abdulah 70b (I kol),

Šarenkapić Fatma NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 28.1. u 13h u LG105!

Upis ocena za studente koji su položili ispit ranije ili su uradili zamenski seminarski rad će biti isti dan u 14h u LG303!

Rezultati prvog kolokvijuma

1. Pavlović lazar 95b,
2. Bajunović Petar 90b,
3. Ninković Milica 85b,
4. Banović Strahinja 65b,
5. Ramusović Amir 60b.
 
Ostali studenti nisu položili kolokvijum.
Uvid u radove će biti sutra u terminu konsultacija ili u ponedeljak pre podne.
 
Ass. Dragana Bibić

Upis ocena

Upis ocene za studente koji su položili u decembarskom apsolventskom roku će biti u petak 28.12. u 11h u LG303!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 16.12.2018.

Tošić Tanja 75b (II kol), Konačna ocena 76 (8),

Mirić Milica Sara 70b (II kol), Konačna ocena 77 (8),

Kosorić Sanja NP.

 

S obzirom da su svi prijavljeni studenti, koji su položili pismeni deo ispita, oslobođeni usmenog dela, isti se neće organizovati.

Upis ocene će biti naknadno objavljen!