Upravljanje projektima i građenjem 2

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.05.2019.

Kesić Dušanka 70b (Ispit).

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 30.6. u 11h u LG106!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.04.2019.

Đogić Jovana 80b (Ispit),

Kesić Dušanka NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 15.4. u 8:30h u LG001!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.03.2019.

Pajić Mladen 51b (II kol); Konačna ocena 75 (8),

 

Upis ocene će biti u četvrtak u 10h u LG303!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2019.

Kosorić Sanja 95b (II kol),

Šarenkapić Fatma 51b (Ispit), Konačna ocena 77 (8),

Kesić Dušanka NP,

Pašić Miloš NP,

Pajić Mladen NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 7.2. u 12h u LG107!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.1.2019.

Ostojić Dajana 98b (I kol),

Ramusović Amir 90b (Ispit),

Ninković Milica 90b (II kol),

Hodžić Vahida 85b (I kol),

Čaušević Abdulah 70b (I kol),

Šarenkapić Fatma NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 28.1. u 13h u LG105!

Upis ocena za studente koji su položili ispit ranije ili su uradili zamenski seminarski rad će biti isti dan u 14h u LG303!