Upravljanje projektima i građenjem 2

Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.06.2020.

Čukić Jelena NP.

 

Niko od studenata nije stekao uslov za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.02.2020.

Tintor Tea 80b (II kol),

Miočinović Sanja 75b (II kol), predlog konačne ocene 92 (10),

Tintor Sara 75b (I kol),

Milutinović Kristina NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 18.2. u 11h u LG105!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.01.2020.

Tintor Sara 100b (II kol),

Blagojević Svetlana 90b (II kol),

Tintor Tea 85b (Ispit),

Blanuša Marija 80b (II kol),

Rondić Šejla 55 (II kol),

Ilić Marko NP,

Jakšić Lana NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 3.1. u 10h u LG107!

Rezultati drugog kolokvijuma

Subić Aseneta 95,

Miočinović Sanja 95,

Pajović Filip 90,

Gojković Ana 85,

Tintor Sara 80,

Novaković Marianna 70,

Elfić Mirsad 70,

Čajević Mladenka 65,

Milutinović Kristina 65,

Rondić Šejla NP,

Blagojević Svetlana NP.

Rezultati prvog kolokvijuma

Novaković Marianna 75b,

Blanuša Marija 75b,

Čajević Mladenka 70b,

Rondić Šejla 65b,

Blagojević Svetlana 55b,

Elfić Mirsad 55b,

Sejdija Renata NP,

Čukić Jelena NP.