Upravljanje projektima i građenjem 2

Rezultati pismenog dela ispita 30.09.2017.

Franić Jovana A1 18/16 - NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 2.10. u 10:15h u LG105 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.09.2017.

Rezultati ispita:

1. Bojan Stojković A1 54/15 - 94bod.

2. Sara Bojičić A1 35/16 - 55bod.

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 11.09.2017. u 10.00 u LG303 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).


Ass Aleksandra Vujkov

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.08.2017.

Rezultati ispita:

1. Bojan Stojković A1 54/15 - 55bod.

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 28.08.2017. u 12.00 u LG105 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).

Ass Aleksandra Vujkov

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.07.2017. godine

Rezultati ispita:

1. Tijana Đurić A1 40/2016 - 55 bod.

2. Sara Bojičić A1 35/2016 - NP

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 10.07.2017. u 10.00 u LG303 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).

 

Ass Aleksandra Vujkov

Rezultati ispita održanog 18.06.2017.

Rezultati ispita:

1. Tijana Đurić A1 40/2016 - NP

2. Jovan Tomić AU 90/2011 - NP

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 21.06.2017. u 10.00 u LG105 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).

 

Ass Aleksandra Vujkov