Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.09.2017.

Rezultati ispita:

1. Bojan Stojković A1 54/15 - 94bod.

2. Sara Bojičić A1 35/16 - 55bod.

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 11.09.2017. u 10.00 u LG303 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).


Ass Aleksandra Vujkov