Rezultati pismenog dela ispita 30.09.2017.

Franić Jovana A1 18/16 - NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 2.10. u 10:15h u LG105 (Departman za građevinarstvo i geodeziju).